0180 - 44 03 20 Maandag - Vrijdag 8.00 - 17.00 Wolweverstraat 21 Ridderkerk

aanleveren

Aanleveren

Om uw drukwerk- of printopdracht goed en snel te kunnen verwerken, dienen de digitaal aangeleverde bestanden aan onderstaande aanleverspecificaties te voldoen.

 

Algemeen
Aanleveren kan op een CD, DVD, USB-stick of via de mail (tot 5 MB) en WeTransfer (tot 2 GB). Zet op de CD/DVD/USB-stick alleen de bestanden die wij nodig hebben.
Lever bij uw digitale bestanden altijd een print aan van de definitieve versie (liefst op 100%, indien verkleind, dan graag de verkleiningsfactor vermelden).
– Zorg bij aflopende documenten voor een overvul van minimaal 3 mm rondom.
– Zet teksten minimaal 4 mm van de snijrand af.
– Gebruik geen haarlijnen.
Het documentformaat dient gelijk te zijn aan het afgewerkte formaat.
Gebruik geen RGB kleuren, maar CMYK (voor full colour drukwerk of printopdrachten) of PMS kleuren (voor drukwerk in 1 of meer steunkleuren) Wanneer RGB kleuren worden omgezet naar CMYK op de printer of bij het drukken kunnen onverwachte kleurverschillen optreden.

 

Meerkosten
Indien een bestand niet-drukklaar of niet goed aangeleverd wordt, zullen wij in overleg met u een oplossing zoeken. Bijkomende werkzaamheden zoals wijzigingen in opmaak, correcties en bestandsaanpassingen worden (in overleg) aan u doorberekend.

 

Aanlevermogelijkheden voor drukwerk en printopdrachten PDF bestanden
Afbeeldingen:
Alle gebruikte afbeeldingen moeten als hoge resolutie TIFF, PSD, AI of EPS zijn ingesloten in CMYK. Andere kleuren, zoals RGB, worden niet ondersteund, waardoor er onverwachte kleurverschillen kunnen optreden.

Kleur:
full colour drukwerk of printwerk: CMYK.
zwart-wit drukwerk of printwerk: zwart – grijswaarden.
drukwerk met steunkleuren: PMS kleuren.

Fonts:
Altijd fonts/lettertypen insluiten.

Snijtekens en afloop:
Zorg voor een PDF met snijtekens en een afloop van 3 mm.

Indeling:
Document met losse pagina’s aanleveren, niet als spread of op inslag.

 

Indesign tot CS4
Afbeeldingen:
Alle gebruikte afbeeldingen bijvoegen.
Gebruik afbeeldingen met een hoge resolutie (300 dpi op 100%) in PSD, AI, EPS of TIFF formaat.
Let erop dat alle RGB beelden omgezet zijn naar CMYK voor full colour werk en naar grijswaarden voor zwart/wit werk.

Kleur:
Voor full colour drukwerk of prints alle kleuren omzetten naar CMYK.
Voor zwart-wit drukwerk of prints alle kleur omzetten in grijswaarden.
Voor meerkleurendrukwerk in PMS kleuren opletten dat er geen verschillende versies van deze kleuren worden gebruikt (bijvoorbeeld PMS 021C, PMS 021CV, PMS 021CVC, PMS 021U zodanig verwerken dat er maar één naam overblijft bijvoorbeeld PMS 021C).

Fonts:
Alle gebruikte lettertypen (screen- en printerfonts) bijvoegen (ook de fonts die in illustraties of logo’s zijn gebruikt). Gebruik geen tekststijlen zoals vet of cursief, maar gebruik de lettertypen die hiervoor gemaakt zijn.

Afloop:
Als het beeld tot aan de rand van de pagina loopt, dan het beeld 3 mm laten aflopen.

Aanleveren:
Gebruik de Pakket functie om de bestanden compleet aan te leveren.
Wij maken geen gebruik van Quark Xpress.

 

Adobe Illustrator tot CS4
Documenten wegschrijven als AI, EPS of PDF.
Bij gebruik van PMS kleuren er voor zorgen dat er maar 1 versie van de PMS kleur wordt gebruikt (bijvoorbeeld PMS 021C, PMS 021CV, PMS 021CVC, PMS 021U zodanig verwerken dat er maar één naam overblijft bijvoorbeeld PMS 021C).
Tekst omzetten naar lettercontouren.
NB. Illustrator is geen opmaakprogramma. Wanneer u toch bijvoorbeeld een brochure met veel tekst in Illustrator opmaakt en de tekst omzet naar lettercontouren, dan kan er geen tekstcorrectie meer worden uitgevoerd. Indien de tekst niet wordt omgezet naar lettercontouren, dan de fonts (screen-en printerfonts) altijd bijleveren.

 

Adobe Photoshop tot CS4
Afbeeldingen bij voorkeur bewaren als PSD, EPS of TIFF.
Kleur CMYK of grijswaarden (geen RGB).
Resolutie 300 dpi voor kleurenafbeeldingen, 1200 dpi voor lijnwerk.
Lagen samenvoegen tot een laag.
NB. Photoshop is geen opmaakprogramma.

 

Word (MS Office)
Printen:
Word bestanden bij voorkeur aanleveren als PDF. De bestanden kunnen door ons zowel in zwart-wit als in kleur geprint worden. Omdat de Office programma’s gebruik maken van RGB kleurruimte, kan de kleur van de kleurenprints afwijkend zijn, daar de printer CMYK-toner gebruikt. Het documentformaat moet gelijk zijn aan het afgewerkte formaat. Als het afgewerkte formaat bijvoorbeeld A5 moet zijn, dan dient het opmaakformaat ook A5 te zijn.

Drukwerk:
Bestanden opgemaakt in Word zijn helaas niet geschikt als drukklaar bestand voor drukwerk.
Wij kunnen de teksten uit een Word bestand wel gebruiken voor de opmaak. De opmaak zoals in Word gemaakt, gaat echter verloren. Afbeeldingen en logo’s dienen los bijgeleverd te worden (hoge resolutie).